Details

Title

Wybrane aspekty życia codziennego mieszkańców barokowego Zamościa w świetle dokumentów i pamiętników / The chosen aspects of the baroque Zamość residents’everyday life in the light of sources and diaries

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Yearbook

2015

Numer

XLIII

Publication authors

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×