Details

Title

Krajobraz warowny Twierdzy Zamość w kontekście idei tożsamości miejsca i jej składników / Strategic landscape of Zamość Fortress in context of idea of identity of place and its parameters

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Yearbook

2015

Numer

XLIII

Publication authors

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×