Szczegóły

Tytuł artykułu

Krajobraz warowny Twierdzy Zamość w kontekście idei tożsamości miejsca i jej składników / Strategic landscape of Zamość Fortress in context of idea of identity of place and its parameters

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy publikacji

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×