Szczegóły

Tytuł artykułu

Computer simulation of the propagation of heat in abandoned workings insulated with slurries and mineral substances

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×