Szczegóły

Tytuł artykułu

Wizualny wymiar Twierdzy Zamość. Studium widokowe i jego rola w ochronie krajobrazu pofortecznego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy

Słowa kluczowe

geometria widzenia ; ochrona krajobrazu ; panorama ; powiązania widokowe ; studium widokowe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

127-134

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×