Details

Title

Wizualny wymiar Twierdzy Zamość. Studium widokowe i jego rola w ochronie krajobrazu pofortecznego / A visual dimension of Zamość Fortress. A visual study and its role in the protecton of the post-fortress landscape

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Yearbook

2015

Numer

XLIII

Publication authors

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×