Szczegóły

Tytuł artykułu

Wizualny wymiar Twierdzy Zamość. Studium widokowe i jego rola w ochronie krajobrazu pofortecznego / A visual dimension of Zamość Fortress. A visual study and its role in the protecton of the post-fortress landscape

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy publikacji

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

×