Details

Title

Niezrealizowane projekty śródmieścia Zamościa w XIX i XX wieku na podstawie archiwalnych opracowań kartograficznych i planistycznych / Unaccomplished designs for Zamość town centre in the 19th and 20th centuries on the basis of archival cartographic and planning records

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Yearbook

2015

Numer

XLIII

Publication authors

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×