Szczegóły

Tytuł artykułu

Dwie Dekady – Zamość w latach 1960–1980

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

157-159

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×