Szczegóły

Tytuł artykułu

Studencka laurka

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Walicki Andrzej ; filozofia ; nauka ; komunizm ; biografie ; warszawska szkoła idei ; transformacja ; publicystyka ; historia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Typ

Artykuł

Identyfikator

ISSN 1230-1493

×