Szczegóły

Tytuł artykułu

Idee i realizacje z dziedziny projektowania konserwatorskiego w XXI w. Na wybranych przykładach / A showcase of the ideas and implementations in the field of historical conservation design in the 21st century, based on a selection of examples

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy publikacji

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×