Szczegóły

Tytuł artykułu

SPECIFIC TYPES OF COAL MACERALS FROM ORZESZE AND RUDA BEDS FROM ”PNIÓWEK” COAL MINE (UPPER SILESIAN COAL BASIN – POLAND) AS A MANIFESTATION OF THERMAL METAMORPHISM

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0006

×