Details

Title

Linie rozwoju apofatyzmu w fi lozofi i rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin)

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2011

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identifier

ISSN 1230-1493

×