Szczegóły

Tytuł artykułu

Linie rozwoju apofatyzmu w filozofi i rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

apofatyzm ; Fłorowski Georgij ; Frank Siemion L. ; Karsawin Lew ; patrystyka ; Mikołaj z Kuzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×