Szczegóły

Tytuł artykułu

Acid mine drainage treatment by perlite nanomineral, batch and continuous systems

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×