Szczegóły

Tytuł artykułu

Gustaw Szpet jako historyk filozofii rosyjskiej

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Szpet Gustaw ; filozofia w Rosji ; fenomenologia w Rosji ; dyglosja ; inteligencja rosyjska ; filozofia kultury

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×