Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasto jako tekst. Klasycystyczne miasta idealne II połowy XX wieku i współczesne

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy

Słowa kluczowe

miasto idealne ; narracja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

233-250

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×