Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasto jako tekst. Klasycystyczne miasta idealne II połowy XX wieku i współczesne / City as text. Classicist ideal cities from the second half of the 20th century and contemporaneity

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy publikacji

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×