Szczegóły

Tytuł artykułu

THE EFFECT OF TEMPERATURE OF ROCKS ON MICROCLIMATIC CONDITIONS IN LONG GATE ROADS AND GALLERIES IN COAL MINES

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0014

×