Szczegóły

Tytuł artykułu

Модель художнього циклу з погляду теорії двовимірности структури літературного твору Pомана Iнґардена<br>Model of artistic cycle in view of Roman Ingarden theory of two-dimensional structure of literary work

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2011

Numer

No VI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×