Szczegóły

Tytuł artykułu

STUDY OF CHEMICAL SURFACE STRUCTURE OF NATURAL SORBENTS USED FOR REMOVING OF Pb2+ IONS FROM MODEL AQUEOUS SOLUTIONS (PART II)

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0015

×