Szczegóły

Tytuł artykułu

Проекція інґарденівської феноменології в літературознавчій антропології: антропологема Індивідуального голосу в художньо-образній системі yкраїнського шістдесятництва<br>Projection of ingarden’s phenomenology in anthropology of literary criticism: antropologeme of Individual voice in art and figurative system of ukrainian sixties

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2011

Numer

No VI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249

×