Szczegóły

Tytuł artykułu

Гармонія „Золотого перетину” в ліриці Івана Франка<br>The harmony of „Golden crossing” in Ivan Franko lyrics

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2011

Numer

No VI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×