Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of GIS Methods in Assessing Effects of Mining Activity on Surface Infrastructure/Zastosowanie Metod Gis W Ocenie Wpływu Działalności Górniczej Na Infrastrukturę Na Powierzchni

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0022

×