Szczegóły

Tytuł artykułu

„Жили були...”, або казка в навчанні української мови як іноземної<br /> „Once upon a time ...”, or fairy tale in the process of learning ukrainian as a foreign language

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×