Szczegóły

Tytuł artykułu

З туризму в навчанні української мови як іноземної <br />Tourism vocabulary in teaching ukrainian as a foreing language

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×