Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of the Influence of an Anticorrosive Layer on the Strength of Link Mining Chains/Określenie Wpływu Warstwy Antykorozyjnej Na Wytrzymałość Łańcuchów Ogniwowych – Górniczych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×