Szczegóły

Tytuł artykułu

Chances and Threats of Hard Coal Mining Development in Poland – The Results of Experts Research/Szanse I Zagrożenia Dla Rozwoju Górnictwa Węgla Kamiennego W Polsce – Wyniki Badań Eksperckich

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0028

×