Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Multidimensional Scaling to Classification of Various Types of Coal/Zastosowanie Skalowania Wielowymiarowego Do Klasyfikacji Różnych Typów Węgli

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×