Szczegóły

Tytuł artykułu

O filozofii analitycznej – zapewne nie po raz ostatni

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×