Szczegóły

Tytuł artykułu

Темарій діалектних текстів про чуда в наддністрянських говірках <br />Themes of dialectal texts about miracles from Naddnistranya

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×