Szczegóły

Tytuł artykułu

Electromagnetic Compatibility Tests of Mining Mobile Inspection Robot/Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej Górniczego Mobilnego Robota Inspekcyjnego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×