Szczegóły

Tytuł artykułu

Логіко-структурна типологія основних понять лінгводидактики, орієнтованої на навчання Української мови як ноземної <br />Logical-structural typology of basic concepts of lingual didactics, oriented to studies of Ukrainian as a foreign language

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×