Szczegóły

Tytuł artykułu

„Тільки б рідного поля зворушлива стрічка!” Інтенційна домінанта поетичного тексту Євгена Маланюка <br />„Be it only a strip of the native field that stirs the soul”. Intention dominant of Yevhen Malaniuk’s poetry

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249

×