Szczegóły

Tytuł artykułu

Біблійна пропріальна лексика в системі сучасної української ономастики <br />Biblical proprial lexicon in the system of the modern Ukrainian language

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×