Szczegóły

Tytuł artykułu

Дидактика трансляції спеціальних текстів – антропоцентричний аспект <br />Didactic of translation special text – anthropocentrik aspect

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249

×