Details

Title

Development of the Kuz-Ram Model to Blasting in a Limestone Quarry/Opracowanie Modelu Kuz-Ram Do Wykorzystania Przy Pracach Strzałowych W Kopalni Wapienia

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2014

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2014

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0034

×