Details

Title

Development of the Kuz-Ram Model to Blasting in a Limestone Quarry/Opracowanie Modelu Kuz-Ram Do Wykorzystania Przy Pracach Strzałowych W Kopalni Wapienia

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2014

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

×