Szczegóły

Tytuł artykułu

Лексико-семантичні особливості ойконімії холмщини (на матеріалі роману Й.Г. Струцюка „Гучва”) <br />Semantical features of kholm’s place names, fixed in novel „Huchvaˮ by J. Struciuk

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×