Szczegóły

Tytuł artykułu

Функціонально-стилістична специфіка домінантних лінгвоструктур у творах Івана Багряного <br />Functional-stylistic peculiariti of dominant linguistic structures in the compositions of Ivan Bagrianyi

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2012

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249

×