Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowy wspaniały (filozoficzny) świat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0001-x

×