Szczegóły

Tytuł artykułu

До питання зв’язків польської шопки і українського вертепу

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2013

Numer

No VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×