Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influences of the Rank of Coal on Methane Sorption Capacity in Coals/Wpływ Rzędu Węgla Na Pojemność Sorpcyjną Metanu W Węglach

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0037

×