Szczegóły

Tytuł artykułu

Barok jako punkt odniesienia we wspołczesnych ukraińskich badaniach literaturoznawczych

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2013

Numer

No VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×