Szczegóły

Tytuł artykułu

Methodology of Calculation the Terminal Settling Velocity Distribution of Irregular Particles for High Values of the Reynold’s Number/Metodologia Wyliczania Rozkładu Granicznej Prędkości Opadania Ziaren Nieregularnych Dla Wysokich Wartości Liczb Reynoldsa

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0040

×