Szczegóły

Tytuł artykułu

Elements of dialect spoken in Podlasie region in the language of Ukrainian poems by Vasiliy Albitschuk

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2014

Numer

No IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×