Szczegóły

Tytuł artykułu

Transposotion and valence potential of adverbialized verbal analytical syntactic transposyts (based on the works by poets of the „prague school”)

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2014

Numer

No IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×