Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Yielding Steel Arch Support with Rock Bolts in Mine Roadways Stability Aspect

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×