Szczegóły

Tytuł artykułu

Semantic and stylistic peculiarities of using simple complicated sentences in the prose works of Halyna Zhurba

Tytuł czasopisma

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik

2014

Numer

No IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-2249
×