Szczegóły

Tytuł artykułu

On the search of efficient AQM for large delay networks<br />Algorytm AQM dla sieci z dużymi opóźnieniami

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334

×