Szczegóły

Tytuł artykułu

On the search of efficient AQM for large delay networks

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

active queue management ; large delay network ; throughput

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×